Nationella anhörigdagen 6 oktober 2020

Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) kommer i samband med den nationella anhörigdagen att publicera en digital navigeringskurs om demens och kognitiva sjukdomar.

På grund av rådande situation med corona/covid-19 har omsorgsförvaltningen i år inte möjlighet att anordna något evenemang eller föreläsning för att uppmärksamma Nationella anhörigdagen som infaller den 6 oktober.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) kommer i samband med nationella anhörigdagen att publicera en digital navigeringskurs om demens och kognitiva sjukdomar. Kursen innehåller föreläsningar och konkreta tips och råd till dig som är anhörig till någon med demenssjukdom och den är framtagen av anhörigkonsulenter, Nka och Svenskt Demenscentrum.

Kursen publiceras i samband med Nationella anhörigdagen den 6 oktober, du kommer då att kunna hitta den via denna länk: https://www.anhoriga.se/.