Medborgarundersökningen visar att boende utanför tätort är nöjdast

Resultaten från höstens stora medborgarundersökning i samarbete med Statistiska centralbyrån, SCB är nu sammanställda. 1 200 personer i kommunen har tillfrågats om attityder till kommunen som plats och till kommunens olika verksamheter.

Undersökningen 2021 är upplagt på ett nytt sätt vilket innebär att jämförelser med tidigare undersökningar inte kan göras, men däremot går det bra för kommunen att jämföra sig mot rikssnitt och andra kommuner.

Övergripande resultat från underökningen

  • 92 procent av kommunens invånare tycker att kommunen är en mycket eller ganska bra plats att bo och leva på.
  • 18 procent av kommunens invånare upplever att man har mycket eller ganska stora möjligheter till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter.
  • 82 procent av kommunens invånare tycker att kommunen sköter sina verksamheter på ett mycket eller ganska bra sätt.
  • 51 procent av kommunens invånare kan rekommendera andra som inte bor i kommunen att flytta hit

Svaren på de tre första punkterna ovan är nästan helt identiskt med rikssnittet, men för den fjärde punkten om rekommendation ligger värdet under genomsnittet för riket.

– Här har vi en förbättringsmöjlighet och vi jobbar systematiskt för att stärka känslan för Alvesta, bland annat genom arbetet med vårt platsvarumärke, säger Per Ribacke kommunstyrelsens ordförande. Per fortsätter, vi är till stora delar en landsbygdskommun och det ser ut att fungera mycket bra då man kan se att många boende utanför tätort och på landsbygden generellt är mer nöjda.

Kollektivtrafik, laddstolpar och träningsplatser utomhus på förbättringslistan

I de flesta frågorna (cirka 80%) ligger Alvesta kommun nära riksgenomsnittet, men det finns några frågor som sticker ut. Det handlar bland annat om möjligheten att använda kollektivtrafiken på ett enkelt vis, tillgången på laddstolpar och utbudet på träningsplatser och lekplatser utomhus.

– Inom dessa områden görs just nu en hel del satsningar. När det gäller utomhusaktiviteter pågår ett stort arbete i Hagaparken i Alvesta med ny lekplats och discgolfbana. Dessutom kommer vi under våren att bygga tre nya utegym i Alvesta, Moheda och Vislanda. Laddstolpar för elbilar och kollektivtrafik är också frågor som vi jobbar aktivt med just nu, säger Per Ribacke.

God kommunal service på landsbygden

Förste vice ordföranden Thomas Haraldsson vill lyfta fram att Alvesta har fått ett mycket bra betyg om hur man tycker att det fungerar med tillgång till kommunal service på landsbygden utanför centralorten, till exempel inom skola, äldreomsorg och bibliotek där 86% är positiva (i riket 79%).
– Det känns extra bra att vi får ett slags kvitto på att våra ansträngningar i kommunen att hela kommunen ska erbjudas god kommunal service, kommenterar Thomas.

– Analyserar man svaren i det omfattande materialet finner man flera intressanta samband som är generella, säger kommunstrateg Kjell Rosenlöf. Några av dessa är: kvinnor är i allmänhet mer nöjda än män, äldre personer samt personer med längre utbildning ger mer positiva betyg, bor man i tätort utanför centralorten blir betyget högre.

Fakta om medborgarundersökningen

Det är åttonde gången som Alvesta kommun deltar i SCB:s medborgarundersökning, normalt vartannat år. Undersökningen genomförs med enkät och baseras på ett urval av 1 200 personer i åldrarna 18 och äldre. Svarsfrekvens var i år 42 procent, vilket är högre än för genomsnittet (38 procent) bland 162 andra deltagande kommuner 2021. Sedan SCB för första gången 2005 genomförde undersökningen har 275 av landets kommuner deltagit.

Ta del av hela underlaget

I bifogad Excelfil finns samtliga frågor och svar från medborgarundersökningen för Alvesta kommun.

Läs mer på SCB

SCB:s medborgarundersökning

Kontakt

Kjell Rosenlöf, kjell.rosenlof@alvesta.se, 0472-150 39
Per Ribacke, kommunstyrelsens ordförande, 0738-51 82 15
Thomas Haraldsson, vice ordförande i kommunstyrelsen, 0709-96 41 61