Ledningsarbete i Grimslöv under tisdag 29 oktober

Alvesta kommuns VA-enhet kommer genomföra ett reparationsarbete på vattenledningsnätet i Grimslöv under tisdagen 29 oktober. Ledningsarbetet kommer medföra att flera fastigheter i Grimslöv kommer vara utan vatten under delar av dagen. Ledningsarbetet kan även medföra störningar såsom missfärgat vatten.

Ledningsarbete på kommunens vattenledningsnät kan ge upphov till missfärgat vatten. Vattnet är dock tjänligt att använda. Vid besvär spola ur era ledningar. Undvik att använda tvätt- och diskmaskiner så länge vattnet är missfärgat.

För övriga upplysningar kontakta arbetsledare Teknisk Service:

Kontorstid:
Vxl: Tel. 0472-150 00

Övrig tid, via SOS-alarm:
Tel. 0470-472 69