Ledningsarbete i Grimslöv under fredag 16 oktober

Alvesta kommuns VA-enhet kommer genomföra ett reparationsarbete på vattenledningsnätet i Grimslöv under fredagen 16 oktober. Ledningsarbetet kommer medföra att flera fastigheter i Grimslöv kommer vara utan vatten under delar av dagen 07:30-16:00. Ledningsarbetet kan även medföra störningar såsom missfärgat vatten.

Ledningsarbete på kommunens vattenledningsnät kan ge upp hov till missfärgat vatten. Vid besvär spola ur era ledningar. Undvik att använda tvätt- och diskmaskiner så länge vattnet är missfärgat.

 

För övriga upplysningar kontakta Teknisk Service:

0472-15000