Ledningsarbete i Alvesta 25 maj – 5 juni

Alvesta kommuns VA-enhet kommer genomföra ett reparationsarbete på vattenledningsnätet på Allbogatan med start den 25 maj. Ledningsarbetet kommer medföra att genomfart av trafik kommer vara förbjuden mellan Bäckgatan och Allbotorget. Ledningsarbetet kan även medföra störningar såsom missfärgat vatten.

Ledningsarbete på kommunens vattenledningsnät kan ge upphov till missfärgat vatten. Vid besvär spola ur era ledningar. Undvik att använda tvätt- och diskmaskiner så länge vattnet är missfärgat.

För övriga upplysningar kontakta arbetsledare Teknisk Service:

Tel. 0472-150 00