Låt konsten vara en del av Alvestas varumärke!

Alvesta energi AB och Alvesta Kommun utlyser en konsttävling för att utsmycka kabelskåp i Alvesta centrum med motiv från vår kommun.

Arbetet med att skapa ett starkt platsvarumärke för Alvesta kommun pågår just nu. Målet är att Alvesta skall stärka sin attraktivitet hos alla som bor och verkar här, men också hos alla som besöker kommunen. I processen att på olika sätt stärka varumärket vill vi involvera så många medborgare som möjligt, nu startar vi en tävling där konst i olika former skall exponeras. I ett första läge handlar det om fem elskåp i Alvesta tätort som ska utsmyckas. De idag gråa elskåpen står nu till förfogande för alla som i bild vill ge sin syn på Alvesta som en god plats att leva på. Temat för denna aktivitet är ”Det bästa med Alvesta!”

- Som ordförande i Alvesta Energi är jag glad och stolt över att vi kan bidra till att manifestera och marknadsföra Alvesta kommun. Våra grå, ganska anonyma elskåp, eller kabelskåp som de egentligen heter, symboliserar en grundläggande funktion i ett modernt samhälle - att leverera el på ett och säkert sätt. Nu bjuder i in till att låta dessa skåp vara grunden för vackra bilder som stimulerar och gläder. Samtidigt, som med all konst, kan de dekorerade elskåpen leda till tankar och samtal som ger oss människor lite mer än det nödvändiga, som helt enkelt bidrar till ett samhälle där det är gott att leva, säger Anita Lindstedt, ordförande i Alvesta Energi

- Det här är ett jättebra initiativ och passar bra in i vårt arbete med platsvarumärket. Såhär i coronatider har vi svårt att träffa invånare fysiskt för att ta in synpunkter kring vårt framtida platsvarumärke och detta är ett sätt att hålla engagemanget uppe kring det arbetet säger Ola Agermark, näringslivsansvarig Alvesta Kommun. Samtidigt får vi ett färggladare och vackrare centrum i Alvesta att vara stolta över.

Fakta konsttävling

Tävlingen kommer att pågå mellan 6 april-31 maj. Vinnaren utses i början på juni och verken publiceras på skåpen under juni månad

Bidragen skickas in digitalt till naringsliv@alvesta.se

En jury bestående av Anita Lindstedt, ordförande i Alvesta Energi; Mats Karlsson, VD för Alvesta Energi; Louise Nygren, förvaltningschef för Kultur- & Fritidsförvaltningen; Peter Johansson, kulturansvarig samt Ola Agermark, näringslivsansvarig i Alvesta kommun kommer att utse de verk som får möjlighet att publiceras på ett av de fem aktuella elskåpen.

De vinnande verken kommer att tryckas på en folie som sedan appliceras på elskåpet.

De 5 vinnande bidragen som publiceras på elskåpen belönas med ett presentkort på 1000 kronor i Alvesta Handels butiker

För mer utförlig information och tävlingsregler läs mer här

Kontaktinformation
Anita Lindstedt 0708-36 03 34
Ola Agermark 0472-155 00 (direkt)
Jonas Tenje, pressansvarig, 0472 151 92