Kronprinsessparet besökte Högåsen

Omsorgsförvaltningen Alvesta Kommun fick, efter förfrågan av Länsstyrelsen, äran att ta emot Kronprinsessparet på Högåsen som är ett av våra äldreboenden och berätta om hur vi har hanterat pandemin. Det resulterade i ett dialogmöte med Kronprinsessparet, Länsstyrelsen samt representanter från omsorgsförvaltningen, vid Kronprinsessparets besök i Kronoberg 15 oktober.

BBKronprinsessan Viktoria och prins Daniel

Bild av Länsstyrelsen i Kronoberg av Kronprinsessan Viktoria och prins Daniel

Högåsen var det särskilda boende där Covid-19 slog till först i länet. Både personal och boende drabbades hårt, men med hjälp av de erfarenheter man skaffade sig kunde sedan olika professioner, som arbetat med pandemin, lånas ut för att hjälpa andra boenden inom kommunen när de fick utbrott och då tillföra sina kunskaper. Erfarenheterna delgavs även andra kommuner så att de kunde förbereda sig, säger Arnold Lennartsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Undersköterska Viktoria Karlsson delade med sig av sina erfarenheter och upplevelser. Enhetschef Anja Svensson gav en bild av hur hennes arbete påverkades i samband med utbrottet. Verksamhetschefen Pia Persson berättar hur hela kommunen samverkade för att stötta den drabbade verksamheten. Medicinskt ansvarig sjuksköterska redogjorde för hur samverkan med externa aktörer fungerade samt hur man hanterat media.

Avslutningsvis träffar Kronprinsessparet två omsorgstagare utomhus och får en kort pratstund med dem.

På vägen ut gjorde Kronprinsessparet även ett mycket uppskattat spontant besök hos omsorgstagare som önskade att se Kronprinsessparet och därför samlats för en gemensam kaffestund som anordnades i en angränsande lokal med glasvägg.