Krisberedskapsveckan 2019

Vecka 19, 6-12 maj pågår årets Krisberedskapsvecka.

Det är en nationell kampanj som har som syfte att höja vår egen beredskap under kris eller krig. Det kan till exempel vara hur vi kan förbereda oss för ett längre elavbrott till exempel.

Det är Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) som är den myndighet som ansvarar för vår nationella kris- och krigsberedskap.

Allmänheten bör ha en egen beredskap för att hantera ett längre strömavbrott. Riktlinjen är att man bör klara sig en vecka utan hjälp. Anledningen är att samhället då ska kunna fokusera på de som inte har möjlighet att egen krisberedskap.


Föreläsning om krisberedskap

Alvesta kommun uppmärksammar veckan genom att arrangera en föreläsning i samarbete med Försvarsutbildarna. Föreläsningen kallar vi ”Om krisen kommer – hur förberedd är du?” Tiden för föreläsningen är torsdag 9 maj kl. 18-21 och platsen är fiket i kommunhuset i Alvesta på bottenvåningen. Du anmäler dig till föreläsningen genom försvarutbildarnas Facebooksida;  
https://www.facebook.com/184635831583012/posts/2248471881866053