Kommuninvånarna upplever en ökad trygghet

Årets trygghetsundersökning i Växjö lokalpolisområde, där Alvesta- och Växjö kommun ingår, är nu klar och den visar att kommuninvånarna i Alvesta kommun både är, och känner sig tryggare än tidigare år.

– Det är både den faktiska risken att utsättas brott och den upplevda rädslan för att utsättas för brott som minskar, vilket är glädjande, säger Per Ribacke, ordförande i BRÅ och kommunstyrelsens ordförande i Alvesta kommun. 

Det är totalt 4450 slumpmässigt utvalda invånare i de båda kommunerna har fått svara på en enkät kring trygghet i sitt bostadsområde, om de varit utsatta för brott eller känner oro för att utsättas för brott. Svarsfrekvensen är 65 %.

Index för Växjö lokalpolisområde blev i år 1, 63 (på en skala för 0-6 där 0 är bäst). Detta resultat är bättre än 2017 då indexet var 1, 69. Alvestas index ligger på 1,66 vilket är en förbättring från föregående år då det låg på 1,91. Indexet för vår grannkommun Växjö är 1,63 vilket är ungefär lika med föregående år, då indexet låg på 1,56.  

– Det finns ett medborgarlöfte där kommunen och polisen lovar att genomföra trygghetsskapande åtgärder för våra kommuninvånare. Ett av dessa löften, från kommunens sida, är att införa cityvärdar i Alvesta, vilket vi också har gjort. Jag tror att detta har haft en positiv inverkan på den upplevda ökade tryggheten, säger Per Ribacke.

– Nationellt sett ligger vi väldigt bra ut för vårt polisområde, ett index under 2 är mycket bra. Det är först när indexet ligger över 3 som det bör betraktas som ett problem. Men även om det ser bra ut, kan det naturligtvis bli ännu bättre och det är något som vi inom polisen i samverkan med kommunen arbetar för, säger Jonas Eek, Lokalpolisområdeschef.

82,2% antal procent som svarat i Växjö lokalpolisområde uppger att de under året inte varit utsatt för brott. I Alvesta kommun är det 86,0 % som uppger att de under året inte utsatts för något brott. I Växjö kommun är siffran på 81,4%.

Förändringar i hur många som uppgett att de utsatts för brott i Alvesta kommun i procent.
Under de senaste 12 månaderna varit utsatt för fysiskt våld.              1.4 (2018)         2.2 (2017)
Utsatt för stöld                                                                                      6.5 (2018)         6.9 (2017)
Utsatts för skadegörelse                                                                       5.1 (2018)         6.2 (2017)
Andel del som utsatts för minst ett mängdbrott                                    11 (2018)          13 (2017)

Inom de olika delområdena som besvarats i trygghetsundersökningen inom Växjö lokalpolisområde upplever de svarande att följande är det mest problem med: Nedskräpning, Otrygg ute ensam sen kväll, att åka buss eller tåg, bilar som kör för fort, buskörning med mopeder och MC samt ungdomsgäng som bråkar och stör ordning.

– Vi har i Växjö lokalpolisområde fått en betydande förstärkning av poliser under våren och inledningen av hösten. Detta gör att vi nu har mycket bättre möjligheter att jobba med olika brottsförebyggande åtgärder inom lokalpolisområdet utifrån trygghetsundersökningen förklarar Jonas Eek.

Polisen kommer tillsammans med kommunerna nu jobba vidare med resultaten från trygghetsundersökningen för att detta skall vara ett underlag i det brottsförebyggande arbetet.

Kontaktinformation
Jonas Eek, Lokalpolisområdeschef, tfn. 072 – 715 52 50
Per Ribacke, tfn. 0472 – 150 15
Jonas Tenje, kommunikatör Alvesta kommun, tfn. 0472 - 151 92