Kommunfullmäktige sammanträder

Nästa kommunfullmäktigesammanträde äger rum i Alvesta 20 oktober klockan 14.00. Mötet äger rum i Thalia i Folkets hus. Kommunfullmäktigesammanträdet är öppet för allmänheten men går också att följa på webb-tv.