Kommunfullmäktige sammanträder

Nästa kommunfullmäktigesammanträde äger rum i Alvesta 4 maj klockan 14.00. Mötet äger rum i Thalia i Folkets hus. Kommunfullmäktigesammanträdet är öppet för allmänheten men går också att följa på webb-tv. På grund av Corona pandemin deltar ledamöterna i Teams.