Kommunfullmäktige flyttat till 14 december

Det kommunfullmäktige som var planerat till 13 december har flyttats till den 14 december. Det börjar klockan 14.00 och börjar med Luciatåg och pris- och stipendieutdelning.

Som vanligt kan du följa fullmäktigesammanträdet på webben.

https://www.alvesta.se/om-kommunen/Organisation--politik/Kommunfullmaktige/Webbsandning/