Kommunens miljöinspektörer hjälper företag att spara energi och därmed pengar

Energimyndigheten driver tillsammans med länsstyrelserna ett flerårigt projekt med syfte att stärka små och medelstora företags arbete med energieffektivisering.

Inom projektet Incitament för energieffektivisering kommer cirka 100 företagsbesök genomföras i Kronobergs län under perioden 2018-2019 och i Alvesta besöks 11 företag. Utöver de inom projektet utvalda företagen kommer FSP  Bygg & Miljö att under dessa år fokusera på alla företags arbete med energieffektivisering vid tillsynsbesök. Målet med besöken är att sätta fokus på hur man kan arbeta strukturerat med att minska sin energianvändning. Material som tagits fram inom projektet kommer att användas vid besöken och finns att hämta på Energimyndighetens hemsida om ni vill läsa mer, sök på metodstöd. De företag som besöks är små och medelstora företag (SMF).

För mer information om projektet och andra stöd så finns mycket information på Energimyndighetens hemsida:
http://www.energimyndigheten.se/nrp/incitament-for-energieffektivisering/  och http://www.energimyndigheten.se/nrp/vinster-med-energieffektivisering/

Hör gärna av er om ni har några frågor till Ida Davidsson, tel 0472-151 43 eller e-post: ida.davidsson@alvesta.se