Kommande ledningsarbeten i Alvesta

Angående ledningsbyggnation i Fabriksgatan och Mejselgatan sommaren 2019

Alvesta energi planerar omfattande ledningsarbeten i Alvesta och arbetet sammanfaller även med renovering och utbyggnad av fjärrvärmenätet. Berörda fastighetsägare informeras i första hand men eftersom arbetet även berör andra försöker vi sprida informationen så brett som möjligt.  

Bakgrunden till projektet är att Alvesta Energi och Alvesta kommun måste förstärka lednings kapaciteten för fjärrvärme och el samt vatten och avlopp. Den nya fjärrvärmekulverten och elkablarna kommer att ha en sträckning som tidvis gör att  vårt arbete tidvis kommer att  påverka trafiksituationen på Fabriksgatan och Mejselgatan.

Arbetet beräknas starta i april 2019 och pågå i etapper fram till november 2019.Alvesta Energi och dess entreprenörer är medvetna om att detta kan skapa bekymmer under byggtiden och vi försöka ta hänsyn till detta. Därför kommer vi att från tid till annan få skapa tillfälliga infartsvägar och parkeringsplatser i området. Alvesta Energi ber om förståelse för de störningar som kan uppkomma i samband med arbetet. 

Om ni har några frågor innan eller under projektets så kan kontakta Karl-Erik Edh Alvesta Energi 0703-46 71 62 eller e-post: karl.erik.edh@alvestaenergi.se eller Emil Malm på Samhällsbyggnadsförvaltningen Alvesta kommun 0472–15196 e-post: emil.malm@alvesta.se