Julbelysning och julpynt sprider ljus, värme och julstämning även i år!

Julbelysningen i Alvesta kommun sprider värme och julstämning, vilket är viktigt för trivseln, tryggheten och handeln. Julbelysningen kommer därför att sättas upp och tändas i samma omfattning som tidigare år.

Snö i Järnvägsparken i Alvesta

Bildtext: Energisnål och kostnadseffektiv teknik gör att belysningen kan tändas och ge kommuninvånarna ökad trygghet, trivsel och mysig julstämning. Förra året i Järnvägsparken i Alvesta. 

Det är samtidigt viktigt att vi alla hjälps åt och att vi gemensamt tar ansvar för att minska vår elkonsumtion under den ansträngda energisituation som nu råder. Alvesta kommun är inget undantag och vi arbetar löpande med en rad olika energibesparande åtgärder inom våra olika verksamhetsområden.

Den julbelysning som kommer sättas upp innehåller modern teknik, är väldigt energisnål och därmed kostnadseffektiv. Kommunen gör därför bedömningen att det värde julbelysningen tillför för kommuninvånarna i form av ökad trygghet, trivsel och mysig stämning väger tyngre än den besparing det skulle innebära att inte ha någon julbelysning.

Ambitionen är att pyntning ska stå klar och att julbelysningen ska tändas 1:a advent. All julbelysning kommer att tas ned med start under vecka 2, 2023.

Ansvarig tjänsteperson för julbelysning är Magnus Wigren, chef för Samhällsbyggnads förvaltningen.