Invigning av Mohedas folk- och skolbibliotek

Torsdag 23 maj (från 14.00) invigs det nya integrerade folk- och skolbiblioteket vid Mohedaskolan. Folkbiblioteket som tidigare fanns i lokaler på Växjövägen i Moheda har nu flyttat in i nybyggda lokaler i Mohedaskolan.

Invigning bibliotek Moheda 23 maj
Där kommer man nu att erbjuda biblioteksservice både till allmänhet och till Mohedaskolans elever. Att man slår ihop de båda bibliotekens mediebestånd gör också att man kan erbjuda ett större utbud, både för allmänhet och elever.

I Mohedaskolan fanns tidigare endast ett bokrum. Men i och med krav i skollagen på skolbibliotek finns sedan ett par år tillbaka en skolbibliotekarie, som har bedrivit skolbiblioteksverksamhet, på skolan. Nu finns slutligen alltså även skolbibliotekslokaler på plats att bedriva skolbiblioteksverksamheten i.

­­-Vårt nya integrerade skol- och folkbibliotek innebär att eleverna på Mohedaskolan får ett bra verktyg i skolarbetet. Skolbiblioteksverksamheten ska vara ett stöd för både lärare och elever, säger Sandra Sandgren, skolbibliotekarie på Mohedaskolan.

För allmänheten gäller samma öppettider som tidigare, men i nya fräscha lokaler. Man kommer att fortsätta anordna bokcirkelträffar, föreläsningar, författarbesök och andra aktiviteter.

- Det känns roligt att kunna erbjuda allmänheten ett nytt bibliotek. Våra biblioteksbesökare har hittills varit väldigt positiva, både till lokalerna och den nya självserviceautomaten, säger Emelie Sahlström, folkbibliotekarie på Moheda bibliotek.

Det nya biblioteket i Moheda är först ut i Alvesta kommen med att införa ny teknik i form av ett självlåningssystem. Detta nya system innebär större möjlighet till integritet för den som lånar och frigör samtidigt tid för personalen för att till exempel hjälpa till med sökningar, ge boktips och hjälpa till med olika digitala frågor.

Under invigningsdagen bjuds både elever och allmänhet in för att fira. Firandet börjar under skoltid för eleverna. Kl. 14 börjar firandet för allmänheten med aktiviteter för barn. Kl. 17.30 blir det invigning och tal av ordförandena i kultur- och fritidsnämnden resp. utbildningsnämnden.

Kontaktinformation:
Suzanne Hammargren, bibliotekschef och förvaltningschef kultur- och fritidsförvaltningen, 0472-152 60, e-post
Emelie Sahlström, bibliotekarie, 0472-152 66, e-post

Sandra Sandgren, skolbibliotekarie, 0766976341, e-post