Invånardialog i Vislanda 22 maj

Välkommen till invånardialog! Temat är trygghet, säkerhet och samlingslokal i Vislanda.

Tid: Onsdag 22 maj kl. 18.30.
Plats: Matsalen i Vislandaskolan. (Djupa Kajäng)

Program för kvällen. Trygghet och säkerhet, trygghetsboenden och samlingslokal i Vislanda.

Närvarande är bland annat kommunalråd, oppositionsråd, polisen och sakkunniga tjänstemän.

Vi i den politiska ledningen vill förbättra och utveckla dialogen med invånarna i Alvesta kommun. Ett steg i detta är att bjuda in till möten på olika teman runtom i kommunen. Syftet är att både informera om aktuella frågor och att lyssna på synpunkter och frågor.

Mötet varar i cirka två timmar.
Vi bjuder på fika. Ingen föranmälan behövs.

Varmt välkommen!