Invånardialog i Moheda

Tid: Onsdag 20 november kl. 18.30. Plats: Mohedaskolans matsal.

Bild på händer

Temana är: Förskola, fritid/fritidsgård/bibliotek
samt trygghet/säkerhet.

Närvarande är kommunalråd, oppositionsråd,
sakkunniga tjänstemän och kommunpolisen.

Mötet varar i cirka två timmar.
Vi bjuder på fika. Ingen föranmälan behövs.

Varmt välkommen!