Invånardialog i Grimslöv 23 september

Temana för invånardialogen är; Trafikfrågor, busshållplats, skola- och förskola inklusive lokalfråga. Tid: Onsdag 23 september, kl 18.30. Plats: Grimslöv, Föreningslokalen.

Närvarande är kommunalråd, oppositionsråd och
sakkunniga tjänstemän.

Mötet varar i cirka två timmar.
Vi bjuder på fika.
Ingen föranmälan behövs.

Vi följer folkhälsomyndighetens riktlinjer för att
minska smittspridningen av Covid-19.