Invånardialog i Alvesta

Gör din röst hörd vid invånardialogen i Alvesta, 1:a oktober.

Tid: Tisdag 1 oktober kl. 18.30.
Plats: Grönkullaskolans aula, Alvesta.

Temat för kvällen; Boende för äldre/trygghetsboenden,  Samverkan kommun - föreningar och fritidsgårdar samt Trygghet/säkerhet.   

människor runt bord

Närvarande är kommunalråd, oppositionsråd, sakkunniga tjänstemän och kommunpolisen.

Vi i den politiska ledningen tycker att dialogen med invånarna i Alvesta kommun är viktig. Därför bjuder vi in till möten på olika teman runtom i kommunen. Syftet är att både informera om aktuella frågor och att lyssna på synpunkter och frågor.

Mötet varar i cirka två timmar. Vi bjuder på fika. Ingen föranmälan behövs.

Varmt välkommen!