Inspektion av gatubelysning

Under vecka 12 och 13 kommer Alvesta kommun utföra inspektion av gatubelysningen i Moheda, Alvesta och Vislanda. Inspektionen kommer att ske för att säkerställa att gatubelysningen fungerar som den ska och att eventuella felaktigheter kan åtgärdas.

 

Inspektionen kommer att ske enligt följande:

  • Moheda: 21/3
  • Alvesta: 28/3
  • Vislanda: 29/3

Under dagen kommer gatubelysningen att vara tänd för att inspektionen ska kunna utföras på ett effektivt sätt.