Informationsträffar om nedsatt minne och demenssjukdomar

Träffarna riktar sig till alla som känner någon som har nedsatt minne eller demenssjukdom. Det kan vara anhöriga men också de som kanske är granne eller vän till en person med nedsatt minne eller kognitiv svikt eller demenssjukdom.

Välkommen att delta vid samtliga tillfällen eller vid något enstaka tillfälle.
Andra intresserade också välkomna!

Symtom och debut, primärvårdens utredning
Emma och Rodica demenssjuksköterskor och eventuellt arbetsterapeut från vårdcentral (kognitiv test)
Tid: 22 januari 2019, klockan 13.00 - 16.00
Plats: Samlingssalen Högåsen i Alvesta


Utredning och behandling, bemötande
Marie Roth från äldrepsykiatriska enheten Växjö
Tid: 4 februari, klockan 13.00 - 16.00
Plats: Samlingssalen Högåsen i Alvesta


Stöd till anhöriga – hur ska jag orka?
Omsorgsförvaltningens anhörigstöd, Susanne samordnare anhörigstöd
Anhörigombud i äldreomsorg – anhöriggrupp och stöd
Tid: 5 mars 2019, klockan 13.00-16.00
Plats: Samlingssalen Högåsen i Alvesta


Berättelser från anhöriga och Demensföreningen Värend

Anhöriga berättar hur det är att vara anhörig
Demensföreningen Värend medverkar
Tid: 2 april, klockan 13.00-16.00
Plats: Samlingssalen Högåsen i Alvesta


Kontakta oss och meddela om du kommer:

Susanne Ek – Lundh samordnare anhörigstöd 0472 – 155 23, e-post: susanne.ek.lundh@alvesta.se
Emma Konnéus demenssjuksköterska 0472 – 150 90, e-post: emma.konneus@alvesta.se
Rodica Laesi demenssjuksköterska, e-post:  rodica.laesi@alvesta.se