Du kan bidra! Välkommen till informationsträff om Frivilliga resursgruppen

Vill du stötta kommunen i samband med att de ordinarie resurserna behöver förstärkas? Välkommen till en informationsträff om kommande utbildningar inom Frivilliga resursgruppen.

Om informationsträffen

  • Dag: 30 mars 2022
  • Tid: 18.00
  • Plats: Kommunhuset i Alvesta

Ingen föranmälan behövs

Vad är Frivilliga resursgruppen?

Frivilliga Resursgruppen, FRG, består av utbildade frivilliga som under kommunal regi är ett stöd för samhället i samband med kriser eller andra extraordinära händelser. Frivilliga Resursgruppen kallas in på begäran av kommunledningen när något extraordinärt hänt för att till exempel hjälpa till med transporter, evakueringar, information, administration och andra praktiska uppgifter.

Vad innehåller Frivilliga resursgruppens utbildningar?

FRG-utbildningen handlar bland annat om krisberedskap, sjukvård, brandkunskap, kunskap om krisreaktioner, kroppens grundbehov och hur människor reagerar vid olika bristtillstånd.

Vem kan söka till Frivilliga Resursgruppen?

För att ingå i Alvesta FRG behöver du inte vara bosatt i kommunen, du behöver bara ett brinnande intresse för att hjälpa till vid krissituationer.

Läs mer om Frivilliga resursgruppen på civilförsvarsförbundets webbsida

Kontakt

Per Gustafson Beredskaps- och säkerhetsstrateg
per.gustafson@alvesta.se 0472-155 66