Information till dig som har hemtjänst med anledning av covid-19/ coronavirus

Ett informationsbrev kommer att gå ut till personer med insatser från hemtjänsten i Alvesta kommun. I brevet informeras bland annat om åtgärder som vidtas inom verksamheten med anledning av den pågående pandemin och de skärpta råden i Kronoberg.