Information om vaccination mot covid-19

Ny information om vaccinationen mot Covid-19 på svenska och på andra språk.

Vad gäller om vaccination i Kronoberg?

För personer som inte har tillgång till digitala kanaler eller har svårt att ta till sig digital information; Nytt telefonnummer med information om vilka som vaccineras just nu och hur man kan boka tid för vaccination. Ett förinspelat meddelande finns på svenska och engelska. Tel: 0470-58 60 00.

Nu kan du som är född 1956 eller tidigare boka tid för vaccination mot covid-19.Tidsbokning kan göras på två sätt:

  • Logga in på 1177.se, sök upp din vårdcentral och boka tid direkt. Nya tider läggs ut löpande.
  • Ring din vårdcentral, välj knappval vaccination mot covid-19 och ställ dig i kö för att bli uppringd.

Vaccinationen sker av vårdcentralens personal men kan utföras i andra lokaler, mer information ges vid bokning. Om den vårdcentral du är listad på inte har några tillgängliga tider kan du söka och boka tid på en annan vårdcentral.

Många ringer till vården med frågor kring vaccinationen. För att minska belastningen på vården bör man i första hand söka information på 1177.se.

Var uppmärksam på bedrägerier. Region Kronoberg frågar aldrig om dina inloggningsuppgifter eller bankuppgifter. Om någon ringer dig och ber om dessa uppgifter, lägg på luren och kontakta polisen.

Läs mer på: https://www.1177.se/Kronoberg/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19--coronavirus/om-vaccin-mot-covid-19/nar-och-hur-kan-jag-vaccinera-mig-mot-covid-19/

Filmer om vaccin mot covid-19 på olika språk

Trossamfundsledare om vaccin mot covid-19 - Myndigheten för stöd till trossamfund (myndighetensst.se)

Filmer inför högtider:

https://www.myndighetensst.se/om-oss/nyheter/nyhetsarkiv-aktuellt/2021-03-26-informationsfilmer-infor-varens-hogtider.html

Faktablad om vaccination mot covid-19 från Folkhälsomyndigheten

Information på andra språk — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Information på olika språk på www.1177.se

Här finns länkar till information om covid-19 på olika språk om vad som gäller i Kronoberg och information från Folkhälsomyndigheten och andra myndigheter.

www.1177.se/covid-19-other-languages

Nationell telefonlinje för frågor om covid och vaccination på flera språk, tel: 08-123 680 00 Allmänna frågor om coronaviruset på olika språk och om vaccination. Linjen är öppen vardagar kl. 09.00 till 15.00. Tider då linjen är stängd kan man tala in ett meddelande och sedan bli uppringd. https://www.transkulturelltcentrum.se/kunskapsstod/telefonlinje-om-corona-for-personer-med-migrationsbakgrund/

Lokal information om corona och covid-19 och vaccinering på flera språk

Information om corona, covid-19 och vaccinering på flera språk – Krisberedskap (kronobergtillsammans