Information om skolval till förskoleklass

Till och med 31 januari är skolvalet öppet och du som vårdnadshavare kommer att få ett utskick med erbjudande om plats på skola för ditt barn, samt mer information om skolvalet.

Är du nöjd med tilldelad skola behöver du inte göra någonting.

Under den här perioden kan du som vårdnadshavare klicka här för att göra skolvalet.

Här kan du göra ditt val genom e-tjänst

/Utbildningsförvaltningen