Information om särskolan 30 april

Utbildningsförvaltningen vill informera om att särskolans två undervisningsgrupper Stjärnan och Luna är stängda veckan ut p.g.a. risk för ökad smittspridning. Stjärnan och Luna är också stängd måndag 3 maj

Orsaken är främst att hindra ökad smittspridning och kunna minska trängseln på skolan.

Var dock uppmärksam på att det kan komma nya beslut beroende på utvecklingen av situationen.