Projekt med en särskild servicegrupp inom hemtjänsten

Ett projekt med en särskild servicegrupp inom hemtjänsten kommer att starta den 1 april 2022. Servicegruppen kommer att ansvara för att utföra vissa serviceinsatser. Det kan handla om städning, inköp, leverans av matkassar vid inköp online, ledsagning, avlösning och matdistribution.

Hur påverkas mitt stöd och min hjälp från hemtjänsten?

Projektet kan komma att påverka dig som har serviceinsatser från hemtjänsten genom att det blir personal från servicegruppen som utför dina insatser. Personalen i servicegruppen är anställd inom hemtjänsten på samma sätt som övrig personal som besöker dig. Servicegruppen kommer till en början att bemannas med personal som redan är anställd inom hemtjänsten.

Personal från hemtjänsten som besöker dig ska alltid kunna visa upp tjänstelegitimation.

Servicegruppens syfte

Projektets syfte är i huvudsak att verksamheten genom denna omorganisering ska kunna använda personalens kompetens på ett bättre sätt samt vara bättre rustad att möta framtida utmaningar genom att resurserna används mer effektivt.

Kontakt vid frågor

Om du har frågor om servicegruppen, kontakta gärna:

Per Holmquist, enhetschef

Telefon 0472-150 00 (växel)