Information gällande arbeten i Sjöparken

Vi startar nu arbetet i Sjöparken. Arbetet börjar med att anlägga en tillfällig sedimenteringsbassäng för att ta hand om muddermassorna som uppstår från muddringsarbetet i sjön. Därefter kommer muddringsarbete längst med Salens norra strand, mittför det nya bostadsområdet som ska bebyggas med flerbostadshus, äga rum. Dessa arbeten görs nu för att under nästa år kunna utföra de planerade bryggorna och de nya parkytorna längs stranden.

Dammen kommer att bli ca: 1000 m2 till ytan och ca: 2 meter djup och anläggas öster om reseparkeringen. Botten på dammen kommer att vara tät då vi kommer att täcka den med en tät duk. Området runt dammen kommer att hägnas in med ett två meter högt staket. Tanken är att dammen kommer att vara kvar tills nästa sommar, då räknar vi med att mycket av vattnet i muddermassorna har avdunstat så att vi kan transportera bort dem och återställa parkytorna igen.

Om ni har några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta Jan-Åke Nygren tel. 0472-15 000 eller e-post jan.ake.nygren@alvesta.se.

Sedimenteringsbassäng