Infomationsmöte nybyggnation Björkliden

Just nu förbereds nybyggnationen vid Björkliden. Vill du veta mer är du varmt välkommen till ett informationsmöte om detta.

Informationsträff gällande nybyggnation vid Björkliden

Onsdag den 8 maj 2019 bjuder AllboHus tillsammans med Alvesta kom-mun in till en informationsträff på Björkliden. Träffen gäller den kommande  nybyggnationen i anslutning till äldreboendet.

Personal från AllboHus och Alvesta kommun finns på plats för att presentera vad som är på gång samt svara på frågor.

Kl. 14.00 Vi bjuder på kaffe och kaka
Kl. 14.15 Omsorgsförvaltningen berättar om sina planer
Kl. 14.30 AllboHus projektledare berättar om genomförandet och vad det innebär för boende och personal
Kl. 14.45 Tid för frågor
Kl. 15.00 Avslut