Incident vid gymnasieskola

Under torsdagen, 23 september, inträffade en misshandel utanför byggnaderna för Allbo lärcenter och Gymnasieskolan.

Skolan kommer hålla öppet som vanligt imorgon, fredag 24 september och eleverna kommer att tas om hand av lärare och kuratorer.

Kommunpolis och kommunens säkerhetssamordnare kommer att finnas på plats under fredagen.