Högstadiet på Mohedaskolan inför tillfälligt distansutbildning

Högstadiet på Mohedskolan går över till distansundervisning mellan 10 – 17 maj. Orsaken är främst personalbrist.

Många i personalen är sjuka och ett antal lektioner har behövts ställas in under veckan. En övergång till distansundervisning bidrar i dagsläget att säkerställa undervisningens genomförande. Eleverna följer det normala schemat. Distansundervisningen omfattar fyra dagar då torsdag och fredag i vecka 19 är lovdagar. Den 18 maj är det sedan tidigare en inplanerad studiedag så då är eleverna lediga.