Höga vattenflöden medför risker

Just nu är det höga vattenflöden i stora delar av södra Sverige och Kronobergs län är inget undantag. En plats där det höga vattenflödet riskerar att orsaka stora skador är i Gemla.

Läget vid sjön Salen igår vid lunch. bild Magnus Wigren

Igår anordnades ett möte i Gemla med representanter från Växjö kommun, Räddningstjänsten, länsstyrelsen och Trafikverket.

Vi har valt att presentera en del av vad som kom fram vid mötet för att det är information som också berör eller kan vara intressant för våra kommuninvånare.
All information från mötet presenteras på växjö.se

Vad gör Räddningstjänsten?
Räddningstjänsten planerar för de samhällsviktiga verksamheterna såsom el, dricksvatten, avlopp, omsorg, vägnät och broar. Vid akut fara för människor och djur – ring 112. Vi kommer också hjälp av frivilliga om situationen blir akut. Om du vill ha råd från Räddningstjänsten 0470-76 65 00 (kontorstid).
Läs mer på www.vrtj.se

Hur ser det ut när det gäller vägarna?
Trafikverket har daglig tillsyn på vägarna och bedömer i dagsläget inte någon fara vid någon väg. För att rapportera in fel till Trafikverket ring 0771-921 921.

För eventuellt översvämmade källare ligger ansvaret hos den enskilda fastighetsägaren.

Varför har inte staten det ekonomiska ansvaret för vattendrag som Mörrumsån?
Staten har ansvar för enskilda projekt men det stämmer att det inte finns något sådant ansvar.

Dricksvattnet ur egen brunn, hur påverkas det?
Riskerna är att få mikrobiologisk påverkan. Växjö kommun rekommenderar att lukta, smaka och om du märker en skillnad – koka vattnet.

Åfåran ut i sjön Furen är mycket smal och det är en propp ut i sjön. Ekenäsaviken är helt igenväxt och leder ingenstans. Vad göra?
Det finns flera sådana platser. Det är svårt att göra något på grund av lagstiftningen. Växjö kommun och länsstyrelsen får kontrollera dessa när det är normala vattenflöden. kommun och länsstyrelsen har också sådana funderingar och ser en vinning med att dokumentera. Kanske är inte drönare lösningen utan annan Vi tar med oss frågan och löser det under vecka 2.

Alvesta kommun vill också varna för att det kan vara farligt att vistas nära översvämmade områden, fördämningar och vallar. Och vi uppmanar vårdnadshavare att ha koll på sina barn.