Hesa Fredrik test måndag 7 mars, kl.15

Fyra gånger per år, den första helgfria måndagen, kontrolleras det att signalen Viktigt meddelande via utomhusvarningssystemet ”Hesa Fredrik” fungerar. På måndag den 7 mars genomförs testet som planerat klockan 15.00.

Signalen låter oavbrutet i sju sekunder, sedan följer fjorton sekunders tystnad. Signaltestet pågår under minst två minuter.

Utomhusvarning med tyfoner (Hesa Fredrik). Vanligtvis förmedlas Viktigt meddelande, VMA via radio och tv. Men vid riktigt allvarliga händelser används även utomhusvarningssystemet för viktigt meddelande, även kallat Hesa Fredrik.

Utomhussignalerna testas var tredje månad.
Läs mer om viktigt meddelande till allmänheten

Information om Viktigt meddelande till allmänheten finns även på krisinformation.se