Har ditt barn behov av skolskjuts till hösten när förskoleklass börjar?

Börjar ditt barn förskoleklass i höst och behöver gå på fritidshem när du arbetar/studerar?

Om du arbetar eller studerar och ditt barn behöver vara på fritidshem behöver du göra en fritidshemsansökan (även om du har en plats på förskola idag).

Även det görs via e-tjänst för barnomsorg. En fritidshemsplats kan påbörjas från 7 augusti 2023.

Klicka här för att komma till e-tjänst för ansökan om fritidshem 

För att underlätta planeringen ber vi att ni ansöker om fritidshemsplats senast 31 maj 2023.

Ditt barn kan ha rätt till skolskjuts när börjar förskoleklass. Alla riktlinjer hittar du på Alvesta kommuns hemsida.

Planeringen av skolskjutsar pågår under våren 2023, därför önskar vi er ansökan om skolskjuts senast 16 april 2023.

Ansökan om skolskjuts registreras under e-tjänster på Alvesta kommuns hemsida. Det gäller även vid växelvis boende.

Vid val av annan skola än den reserverade skolan erbjuds skolskjuts endast om detta inte medför ökad kommunal kostnad.