Har ni barnomsorg? Glöm inte att uppdatera inkomstuppgifter

Senast den 31/12 behöver ni uppdatera er inkomst om ni inte redan har gjort det under 2022. Uppdateras inte inkomsten kommer barnomsorgsavgiften att hamna på maxtaxa under 2023. Ni som redan har maxtaxa behöver inte göra något.

Vill du uppdatera din inkomst görs det på Alvesta kommuns hemsida. Klicka för att uppdatera dina inkomstuppgifter

Logga in i e-tjänsten för barnomsorg. När du är inloggad klickar du på ”Min sida” och ”Mina uppgifter” i rullistan. Använder du webbläsaren på din mobil klickar du på ikonen/menyknappen med de tre strecken. Glöm inte att uppdatera dina inkomstuppgifter samt kontaktuppgifter vid förändring via vår e-tjänst.

Avgiftskorrigering
Barnomsorgsavgiften som du betalar är en preliminär avgift. Det betyder att vi beräknar avgiften med hjälp av uppgifter som du lämnat till Alvesta kommun. Vi hämtar därför uppgifter årligen från Skatteverket och gör en kontroll för att följa upp att rätt avgift debiterats. Om

inkomstuppgifterna ni har lämnat in skiljer sig åt räknas barnomsorgs[1]avgifterna om.