Har du koll på var din fastighetsgräns går?

Vi har många allmänna ytor som ska kunna användas av alla kommuninvånare. Du som fastighetsägare har ett ansvar för att veta var din fastighetsgräns går och hålla dig inom den.

Olovlig användning

Att bygga på eller placera privata tillhörigheter utanför den egna tomten kan innebära olovlig användning av mark. Det kan till exempel röra sig om uppställning av husvagn/husbil, studsmatta, lekstuga, vedupplag, kompost, pallkragar mm. Det kan även vara att marken sköts på ett sådant sätt att den uppfattas privat och därmed begränsar tillgängligheten.

Eget ansvar

Som fastighetsägare ansvarar du själv för att ta reda på var din tomtgräns går och att du håller dig innanför den. Är du osäker kan du ladda ner en tomtkarta för din fastighet hos Lantmäteriet. Visar det sig att du använder kommunens mark ber vi dig att respektera fastighetsgränsen och plocka bort det som står utanför snarast.

Tillfälligt tillstånd

Skulle du under en kortare tidsperiod behöva förvara något utanför din tomtgräns, till exempel i samband med byggnation eller liknande, kan du söka tillstånd via Polisen.

Har du frågor kan du vända dig till kommunens kontaktcenter på telefon 0472-150 00. Tack för att du hjälper oss att hålla allmänna ytor tillgängliga!