Hantering av problem med vildsvin

Vildsvin är ett problem som vi alla berörs av. Det Alvesta Kommun gör är att kommunens skyddsjägare i samarbete med omkringliggande jaktlag försöker få till en så hög avskjutning som möjligt för att minimera risken att de orsakar problem.

 Det bör poängteras att skyddsjägarna bara kan ta ansvar för den skyddsjakt som de har tillåtelse att bedriva på kommunens mark. Att kommunen och skyddsjägarna arbetar på detta sätt i samarbete med andra är nödvändigt då det säkerhetsmässigt är väldigt svårt att få till en avskjutning inom detaljplanelagt område (inom tätorten).

För att kunna få till stånd en avskjutning av ett djur krävs ett stort säkerhetsmässigt kulfång. Rätt kulfång måste alltid finnas innan en jägare kan avlossa ett skott. Det ska vara ställt utom allt tvivel att ingen annan människa eller djur skadas innan skyddsjägaren kan avlossa skottet.

Vildsvinen kan gå in i trädgårdar och bökar upp. Det är ett stort problem men här är det du som fastighetsägare som måste skydda din egen fastighet. Skyddsjägarna i kommunens uppdrag får bara bedriva skyddsjakt på kommunal mark. Elstängsel, med elen på, är ett bra skydd och då gärna i samarbete med fler grannar för att kunna göra en så stor avskärmning som möjligt.

Fallfrukt och öppna komposter är också som ett öppet skafferi för vildsvinen, speciellt nu på hösten. Här måste vi alla ta ett gemensamt ansvar och städa upp efter oss. Alvesta Kommun vill inget hellre än att lyckas komma till rätta med problemet vildsvin, men det måste ske i samarbete med övriga jaktlag runtomkring och då menas inte bara i Alvesta utan i hela landet där vildsvinen härjar. Jakt regleras i jaktlag och dess förordningar.

För kännedom så har det också varit så en gång i tiden att vildsvinen utrotades men har också återinförts utifrån fattade beslut, se historiken i följande länk,

Historik - Svenska Jägareförbundet (jagareforbundet.se) 

(källa Svenska Jägareförbundet, hämtad 2021-09-24)

Nationellt och regionalt pågår det jobb med att ta fram förvaltningsplaner för vildsvin, vilka belyser det stora problem som vildsvinen tillför både privatpersoner och verksamhetsutövare i landet. Arbetet görs i syfte att nå en lösning på problematiken med den växande vildsvinsstammen och dess härjningar. I det här jobbet har kommunen möjlighet att vara remissinstans.

Alvesta kommun tar tacksamt emot rapporter om var vildsvinen finns för tillfället, så fortsätt med det. Du kan gärna använda följande mailadress för att meddela oss, bygg.miljo@alvesta.se,