Handbok för studievägledning bidrar till integration

Linda Andersson, Integrationssamordnaren på Utbildningsförvaltningen i Alvesta kommun, och medförfattare Madeleine Médoc som är doktorand på Linnéuniversitetet, har tillsammans skrivit En handbok för studiehandledare. De har båda lång erfarenhet av att arbeta med nyanlända och flerspråkiga elevers lärande.

- Det är fantastiskt roligt att boken har blivit så väl mottagen, säger Linda Andersson.

Boken är en handbok som är skriven för studiehandledare, rektorer och lärare som arbetar med nyanlända elevers lärande inom grundskolan och gymnasieskolan. Delar av boken kan också användas inom utbildningar för vuxnas lärande.

En handbok för studiehandledare handlar om den lagstadgade rätten alla elever har: att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Den bygger på frågor som ofta uppkommer i verksamheten kring studiehandledning och studiehandledaruppdraget. Boken beskriver olika modeller för studiehandledning, förslag på hur studiehandledarens samarbete med lärare kan se ut, en presentation av nyanländas lärande, beskrivningar av läroplanernas uppbyggnad och lagar och regler som berörda måste följa och förhålla sig till. 

-  Studiehandledning på modersmål är ett viktigt tillfälligt stöd för nyanlända elever om den är effektiv. Med den här handboken vill vi sprida den insikten i skolorna i Sverige. Vår förhoppning är att handboken ska vara en del i förändrings- och kvalitetsarbetet och göra skillnad. Vi anser att studiehandledningen behöver utvecklas för att skollagen ska följas och för att resurser ska användas på ett effektivt sätt.
En handbok för studiehandledare ges ut av bokförlaget Natur & Kultur.

Kontaktinformation
Linda Andersson, tfn. 0472-153 82
Jonas Tenje, pressansvarig tfn. 0472 151 92