Gymnasieelever erbjuds lunch

Utbildningen inom gymnasiet har under tre veckors tid skett genom distansutbildning. Nu när gymnasieskolorna delvis öppnas igen, har kommunerna en skyldighet att erbjuda alla gymnasieelever lunch. Detta kommer att börja gälla från och med tisdag 14 april. Erbjudandet gäller de elever som fortfarande studerar på distans, medan de som återgått till skolan äter skollunch som vanligt.

 

Gymnasielunch
Du som är gymnasieelev och bor Alvesta kommun kan hämta take away-lunch från många olika restauranger. De restauranger som vill erbjuda eleverna lunch anmäler sig till oss, och vi uppdaterar ständigt listan på vilka som är med här nedanför.

 

Hur fungerar tjänsten?
Du som gymnasieelev får en personlig QR-kod via din skolmejl.
Den personliga QR-koden är aktiv mellan klockan 10.00-15.00 måndag till fredag.

Du visar upp en giltig id-handling och QR-koden i restaurangen för att kvittera ut din lunch. Har du ingen giltig id-handling vänd dig till din skola som kan skriva ett intyg på att du är aktiv elev där.

 

Koden är personlig, en förälder kan dock hämta ut luncher om hen har med sig elevens och sin egen id-handling och elevens personliga QR-kod.

 

QR-koden tillåter upp till fem luncher per gymnasieelev och vecka. För er som har svårt att hämta mat varje dag kan avhämtning för dessa luncher fördelas som man önskar på både dagar och restauranger.

Luncherna kan bara tas "take-away" och kan alltså inte ätas på plats på restaurangen.

 

Vem kan använda tjänsten?
Erbjudandet gäller för samtliga gymnasieelever som är folkbokförda i Alvesta kommun, och gäller för elever på både fristående och kommunala gymnasieskolor under den tid som skolorna är stängda och det bedrivs undervisning på distans.

 

Om du är folkbokförd i Alvesta kommun men går på en gymnasieskola i annan kommun kan du också ta del av erbjudandet

 

Du som är folkbokförd i en annan kommun än Alvesta kommun kan tyvärr inte ta del av erbjudandet.

 

Erbjudandet gäller endast för gymnasieelever och för studerande på vuxenutbildning på Allbo Lärcenter.

 

Övrig information om gymnasieluncher:
Utbud, öppettider och innehåll hos de anslutna restaurangerna kan variera. Alla anslutna restauranger/livsmedelsbutiker.

 

Se respektive restaurangs webbsida eller motsvarande för vilken mat som erbjuds inom dagens lunch". Vill man ha en dyrare rätt får man prata med näringsidkaren om det går att betala mellanskillnaden.

 

Om restaurangen kan erbjuda hemkörning inom ramen för erbjudandet får den tjänsten nyttjas. Om det kostar mer får du lägga till den kostnaden själv.

 

Det utdelas ingen annan form av kompensation om du väljer att inte ta del av erbjudandet.

 

Om du inte har någon e-postadress registrerad på skolan, kontakta par.svensson@alvesta.se

 

 En kontroll kommer att ske mot den skola du är inskriven på.

 

 Erbjudandet gäller inte på lovdagar.

 

Information till restauranger/livsmedelsbutiker:

Om du Alvesta kommun har tagit ett beslut om att erbjuda de elever som går på gymnasiet och nu läser på distans hemifrån att kunna hämta lunch hos lokala restauranger och livsmedelsaffärer inom Alvesta kommun.

Lokala näringsidkare kan ansluta sig till en app som tillhandahålls av kommunen. Eleverna kan via appen hämta ut mat hos näringsidkaren till ett belopp av 67 (inkl moms) kr/dag. Beloppet faktureras sedan Alvesta kommun via appleverantören. Eleverna ska kunna hämta mat från och med tisdag 14 april. Det gäller då endast mat, ej dryck eller andra livsmedel.

 

 

De näringsidkare som vill vara med och erbjuda eleverna lunch ska anmäla detta via mejl till kommunens näringslivsansvarig på ola.agermark@alvesta.se En uppsamling kommer att göras under vecka 16 och då kan de näringsidkare som vill och som inte anslutit sig till imorgon ansluta sig till appen.

Följande uppgifter ska anges i mejlet för de näringsidkare (restauranger och livsmedelsaffärer) som vill ansluta sig:

 

Företagsnamn (eller namn på avhämtningsställe)
Adress
Kontaktuppgifter (Namn, telefon och e-mail)
Organisationsnummer

 

Så här fungerar det:
Distribution av unik QR-kod till varje student kommer att ske genom att app-bolaget skickar mail & sms med en unik länk till en webbsida som visar upp QR-koden. QR-koden är krypterad och unik för varje student. Samma QR-kod används varje dag av studenten vilket innebär att man kan visa upp den från webbsidan på sin telefon, ta en skärmdump och visa upp denna bild från sin telefon eller skriva ut den och ta med utskriften och visa upp. Ihop med QR-koden kommer också studentens namn visas.

 

Till restaurangerna/affärerna distribuerar vi en app för att ”ta betalt” genom att skanna studenternas QR-koder.

 

 När en restaurang/affär ska ta betalt för en student-lunch skannar de studentens QR-kod och koden ”förbrukas” för denna dag. Restaurangen får en grön OK-skärm som bekräftelse på att det är en giltig kod som ej använts tidigare denna dag. Skulle QR-koden redan vara använd eller felaktig så får Restaurangen upp en Röd skärm med meddelande om ogiltig kod. I samband med skanning av kod får restaurangen upp Studentens namn i sin app.

 

Koderna kommer vara giltiga en gång om dagen, måndag-fredag mellan kl. 10.00 och 15.

 

Appleverantören lägger en lista i systemet på vilka restauranger som är anslutna i anslutning till studenternas QR-kod.

 

Uppföljning av vilka QR-koder som använts och uttag av faktureringsunderlag sker genom Optidevs (leverantör av appen) centrala system.

 

 

Kontakt: Frågor gällande appen par.svensson@alvesta.se övriga frågor ola.agermark@alvesta.se

Aktuella köpställen just nu;

Hotell Rådmannen; Alvesta

St. Clair, Alvesta

Restaurang Mango, Alvesta

Grimslövs Wärdshus

Lokstallet Catering Alvesta

ICA Supermarket Moheda

Santa Brasa Restaurang (Alvesta Golfklubb)

Poonsawad Thai, Alvesta

Restaurang Spåren, Alvesta

Storgatan 3, Vislanda

Vislanda Gatukök och Pizzeria, Vislanda

Restaurang & Pizzeria Moheda

Pizzeria Viking, Alvesta

ICA Nära, Lönashult

Wislanda Värdshus, Vislanda