Grönkullaskolan har ett skolbibliotek i Världsklass

Grönkullaskolans skolbibliotek har blivit tilldelad utmärkelsen Skolbibliotek i Världsklass 2019.

– Det känns super! Jag är så stolt över det vi bygger upp här tillsammans, jag och mina kollegor och alla elever. Här händer så mycket roligt hela tiden! Det känns som en bekräftelse på att vi är på väg åt rätt håll, säger Miranda Larsson Rydell, skolbibliotekarie.

Utmärkelsen tillkännagavs idag, onsdagen 27 mars på fackförbundet DIKs websida och är en prestigefylld utmärkelse inom bibliotekssektorn. Det är 64 skolbibliotek i Sverige i år som fått utmärkelsen. Detta är första gången ett skolbibliotek i Alvesta har fått utmärkelsen.

I motiveringen skriver DIK; DIK:s expertgrupp för skolbibliotek är nu färdig med att bedöma de nomineringar som inkommit till Skolbibliotek i världsklass. Expertgruppen noterar den höga kvalitet som utmärker alla de nominerade skolbiblioteksverksamheterna. Samtidigt vill gruppen poängtera att utmärkelsen endast ges till skolbibliotek som är i världsklass.  

2019 års utmärkelse Skolbibliotek i Världsklass kännetecknas av ett fokus på ett kvalitetsarbete. Det vill säga att det finns en systematisk och återkommande utvärdering på lokal nivå (ibland på kommunal nivå). Kvalitetsarbetet ska syfta till skolutveckling och en högre måluppfyllelse hos eleverna. Med ett sådant kvalitetsarbete som löper läsårsvis kan en skolbiblioteksverksamhet dessutom förändra sitt arbete inom alla områden, efter skolans behov. På så sätt nås en progression och en säkerställan av likvärdighet.

Du kan läsa mer om utmärkelsen på fackförbundet DIKs hemsida:
https://dik.se/

och mer specifikt här:
https://dik.se/om-dik/ovrigt/nyhetsarkiv/har-ar-arets-skolbibliotek-i-varldsklass-1/

Kontaktinformation
Miranda Larsson Rydell, skolbibliotekarie.
Rebecca Söderkvist, biträdande rektor. Tfn. 0472 - 153 45
Jonas Tenje, pressansvarig. Tfn. 0472 - 151 92