Granskning av förslag till detajlplan

Förslag till detaljplan för del av Alvesta 14:29 m.fl. (Verksamhetsområde Norra infarten). Granskningstid: 2021-11-05 - 2021-11-26.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för verksamhetsmark i ett transportnära läge i anslutning till väg 126 vid norra infarten i Alvesta.

Läs mer om planförslaget här