Granskning av förslag till ändring av detaljplan

Ett förslag till ändring av detaljplan för Fiolen 2 i västra delen av Alvesta tätort finns utställt för granskning under tiden 2018-01-08 - 2018-01-22.