Nya gång- och cykelvägar

Under 2023 byggs och trafiksäkras tre gång- och cykelvägar inom kommunen.

Varje år förbättrar eller bygger kommunen ut gång- och cykelvägar inom tätorterna.

I år är det följande:

  1. i Grimslöv, mellan Fereboavägen och Sjöbyvägen (påbörjad)
  2. i Alvesta på Sköldstavägen, mellan Gröna gatan och Värnamovägen (färdig)
  3. i Alvesta på Fornvägen, mellan Vallodlarvägen och Fornrondellen (påbörjad)

Samhällsbyggnadsförvaltningen får statlig medfinansiering för cykelvägen i Grimslöv och Alvesta (Sköldstavägen).

Bild 1. Gång- och cykelväg i Alvesta, på Sköldstavägen.

Bild 2. Gång- och cykelväg i Grimslöv, asfaltering kommer ske i höst.