Fullvaccinerade på särskilt boende har fått covid-19

Det är cirka 5 personer av de boende som är covid-19 positiva och i nuläget är ingen svårt sjuk. Samtliga är fullvaccinerade och har med andra ord fått båda sina vaccinationsdoser.

Även efter vaccination är det viktigt att fortsätta följa gällande riktlinjer och rekommendationer. Man räknar med att vaccinerade, i det här fallet med Pfizer, har ett 80–90%-igt skydd mot viruset vilket innebär att drygt var tionde person fortfarande riskerar att bli sjuk i Covid-19 trots vaccination.

- Smittan har i det här fallet troligtvis kommit in via smittad personal och vi har genomfört vissa åtgärder för vidare smittspridning. Vi genomför snabbtestning av all personal på hela det särskilda boendet. Isolering sker enligt tidigare rutiner och vi har stängt boendet för besök inomhus, men besök utomhus kan genomföras under förutsättning att avstånd hålls och att alla är friska, säger Arnold Lennartsson, Medicinskt ansvarig sjuksköterska.

- Detta belyser hur viktigt det är för vår personal att följa alla rutiner, men också att alla i samhället fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer och rekommendationer. Samtidigt vill vi uppmana vår personal att vaccinera sig, säger Anneli Loberg, förvaltningschef för Omsorgsförvaltningen

Kontaktinformation
Arnold Lennartsson, Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Anneli Loberg, Förvaltningschef för Omsorgsförvaltningen
Jonas Tenje, pressansvarig