Friska elever ska vara i skolan

Förtydligande för vad som gäller angående elever med sjuka syskon eller vårdnadshavare och rutiner i skolan.

Alvesta kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att friska elever i grundskola och särskola ska gå till skolan och delta i undervisningen, annars riskerar eleven att få ogiltig frånvaro.

Detta innebär att barn utan symtom, som har vårdnadshavare eller syskon med konstaterad Covid-19, ska gå till skolan.

Vårdnadshavare ska undvika att vistas inomhus i skolan och därför hämtas och lämnas elever i möjligaste mån utomhus.

Alla barn ska tvätta händerna så snart de kommit in och hängt av sig kläder och väska.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer hittar du på; https://www.folkhalsomyndigheten.se/