Framgångsrikt arbete med små avlopp

Alvesta kommun har under många år arbetat mycket framgångsrikt med tillsyn och förnyelse av små avlopp. Mer information om Alvesta kommuns arbete hittar ni i bildspelet " Små avlopp - Alvesta kommun".

Alvesta kommun inventerade och klassificerade samtliga avlopp i kommunen under perioden 2006-2015 och har bedrivit en aktiv tillsyn sedan våren 2016. Kommunen genomför idag tillsyn på runt 180 anläggningar om året. Nästan samtliga avlopp som underkändes under inventeringen mellan 2006-2015 är idag åtgärdade vilket medför att ombyggnadstakten av små avlopp för närvarande är låg.

Länk till bildspelet "Små avlopp -Alvesta kommun"