(Gäller inte!) Fortsatt kokning av vattnet i Vislanda, men trolig orsak till bakterierna funnen

(Uppdaterat 6 februari 2018, kl. 15.15) Alvesta kommun har genom att bland annat klorera vattnet fått ner bakterienivån rejält i det kommunala vattnet i Vislanda. Kokningsrekommendationen kvarstår.

Vi har hittat den troliga orsaken till bakterierna i vattennätet. Det har
troligtvis läckt in ytvatten genom taket på vattentornet och problemet är nu
åtgärdat.

De vattentankar som tidigare stått i Vislanda vid ICA och på Östra torget har plockats bort då kylan har gjort att vattnet i dem frös.

Vi har genomfört ett par åtgärder som har haft en tydlig positiv effekt. Igår måndag 5 februari vid lunch genomförde vi en andra klorering av vattnet i vattentornet. 

Bakgrund
Vid provtagning på ledningsnätet i Vislanda samhälle som analyserats den 31/1 har påvisades bakterier i det kommunala vattennätet och vattnet bedömdes som otjänligt. Undersökning om orsaken har genomförts och nya prover togs under onsdagen den 31/1.
Provtagningen har fortsatt och det är fortfarande för höga halter bakterier i vattnet i vattentornet.

Orsak
Den troliga orsaken är att det har läckt in ytvatten genom taket till vattentornet.

Genomförda åtgärder
Vattnet har klorerats och man har "bräddat" vattentornet i Vislanda, vilket innebär att man i prktiken pumpar ut den översta delen av vattnet i tornet.

Planerade aktiviteter
Ny provtagning har skett och vi väntar nu på resultaten.

Vid frågor kontakta kommunens växel på 0472-150 00.

Länkar till mer information Faktablad för kokning av dricksvatten


إغلي ماء الشرب قبل الاستخدام اذا كنت تعيش في فيسلاندا. قد تم اكتشاف بكتريا في الماء للمزيد من المعلومات باللغة العربية من بلدية ألفستا أضغط هنا      Boil your drinkingwater if you live in Vislanda. Due to bacteria detection. Information in Somali.

More information

Goorma ayey khasab tahay karinta biyaha la cabbo

متى يتوجب غلي

ماء الشرب