Förlängt byggnationsvillkor för Alvesta Kultur Center

”Välgörenhetsorganisationernas Union (VOU) KAUKASUS” har lämnat in en skrivelse till Alvesta kommun, som har hanterats av Samhällsbyggnadsförvaltningen. Det är en vädjan om förändringar i Byggnadsvillkoren som innebär, att de vill förlänga tiden för grundbyggnation från den nuvarande april 2019, till december 2019.

(Pressmeddelande 050219) Beslutet om godkännande av byggnation vann inte laga kraft i Mark – och miljödomstolen förrän i december 2018. Därför behöver ”VOU KAUKASUS” mer tid, skriver de i sin begäran.

Ärendet har hanterats enligt de rutiner som finns i denna typ av ärende.
Det händer att den här typen önskemål uppkommer i byggärenden.

Beslutet i ärendet innebär att Alvesta kommun tillmötesgår organisationens vädjan om en förlängning av byggnadsvillkoret i köpekontraktet.

Grunderna för beslutet är att bygglovsprocessen har dragit ut på tiden, på grund av orsaker som de sökande inte har kunnat påverka. Och det har i sin tur lett till att planerna för byggnation inte har kunnat fortgå som planerat.  

Bygglovshandläggare kommer att ha regelbunden kontakt med VOU KAUKASUS för att följa upp utvecklingen av byggprocessen.

Kontaktinformation
David Johansson, ordförande Samhällsbyggnadsnämnden,  0702 – 54 44 88.
Magnus Wigren, chef Samhällsbyggnadsförvaltningen, 0472 - 150 68
Pressansvarig, Jonas Tenje, 0472 - 151 92