Föreningsträff om stöd till jullovsaktiviteter 2018

Tisdag 6 november klockan 18-20.00, Kommunhuset, Åsnen, bottenplan (bredvid fiket)

Nyheter

Kultur och fritidsförvaltningen i Alvesta kommun har under 2018 erhållit statliga medel från socialstyrelsen för genomförande av lovaktiviteter för barn och ungdomar mellan 6-15 år.

Nu erbjuder vi bidragsberättigade föreningar i Alvesta kommun möjlighet att ansökan om medel till jullovsaktiviteter !Senast ons 21/11 2018 vill vi att er ansökan skall vara inlämnad.

Medlen skall oavkortat gå till kultur-, sport, eller fritidsaktiviteter under vinterlovet mellan 22 december till 31 december 2018. Alla ansökningshandlingar och regler kommer finnas på Alvesta kommuns hemsida www.alvesta.se/se--gora/bidrags-former/ 31/10 2018.

På mötet 6 november går vi igenom följande

 • Ansökan
  Hur gör er förening en ansökan? Vilka blanketter används och hur fylls de i?
 • Kriterier och formkrav
  Vilka regler och rutiner har Alvesta kommun och socialstyrelsen för att bevilja stöd?
 • Projektansvariga
  Varje förening måste utse en projektansvarig som blir Alvesta kommuns kontaktperson. Här går vi också igenom tidsplanering och ansvar.
 • Utvärdering
  Samtliga beviljade projekt måste lämna in en redovisning efter genomförande till Alvesta kommun. Vi går igenom vilka blanketter som behövs och hur de fylls i.

 

OBS! ANMÄLAN TILL MÖTET: görs senast måndag 5/11 via simon.herlitz@alvesta.se

Varmt välkomna!