Förbättrat smittläge ger ökad öppenhet inom särskilda boenden

Utifrån det förbättrade smittläget för Covid.19 har omsorgsförvaltningen beslutat att ha entrédörrarna till de särskilda boendena olåsta dagtid. Besökare ska fortfarande inte vistas i allmänutrymmen utan träffa sin närstående i lägenheten eller utomhus. Om du har symtom på luftvägsinfektion ska du undvika att besöka våra särskilda boenden.

Vi välkomnar externa underhållare och religiösa företrädare till våra boenden.

Vår personal kommer även fortsättningsvis bära munskydd vid nära kontakt.

Vi måste fortsätta skydda våra äldre genom att hålla avståndet och sprita händer i alla sammanhang. Faran är inte över!

/Omsorgen Alvesta kommun